Kuzey Kıbrıs'ta Yaşam - MorNot İlan

Casino İşletmecileri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kuzey Kıbrıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yazılı açıklama yaparak, seçimlerin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilere zarar vermemesi gerektiğini kaydetti. Yılda doğrudan 100 milyon dolara yakın Devletin kurumlarına, dolaylı olarak ise 600 milyon dolara yakın reel ekonomiye katkı sağlayarak, KKTC ekonomisi içerisinde asgari 700 milyon dolar civarında büyüklüğe sahip Şans Oyunu Salonları (Casino) hakkında bağlı olduğumuz Maliye Bakanının kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olabilecek bu tür açıklamalarda bulunması bizleri üzmüştür. Eğer biz sektör olarak kazanıp devletin memurlarını ödeyebilmesi için yüz milyonlarca doları her yıl devletimize ödeyebilmişsek, bunun gerçekleşmesini sağlayan çalışanlarımızdı. Üyelerimiz, her yıl olduğu gibi 2019 yılı Aralık ayında da İmtiyaz Ücretlerinin ilk taksitini peşin olarak ödemişler, toplam harç miktarı karşılığı banka teminat mektuplarını Maliyeye teslim etmişler ve bir sonraki ödeme için 25 Mart 2020 tarihini beklerken, Bakanlar Kurulu 13 Mart 2020 tarihinde aldığı bir kararla tüm Şans Oyunu Salonlarını (Casino) kapattı. “Bunun ilk örneğini 28 Mart 2020 tarihinde Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu vermiştir. KKTC Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu, bazı medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada “Kumarhaneler İmtiyaz Ücretlerini Bile Yatırmadılar” ifadesini kullanmıştır. Sayın Bakan bazı medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, “Kumarhaneler imtiyaz ücretlerini bile yatırmadılar” ifadesini kullanarak halkımızı yanıltma yolunu seçmiştir.

kıbrıs casino fiyatları “Bakanlar Kurulunun 31/2009 sayılı "şans oyunları yasasına" aykırı olarak iki özel şirkete "Şans Oyunu Salonu Ön İzni" vermesi nedeniyle, verilen izinlerin iptali için "Yüksek İdare Mahkemesine", KKTC Bakanlar Kurulu’nun, 12 Nisan 2020 tarihinde aldığı kararda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında "Faaliyeti Durdurulan" sektör çalışanlarına yapılan "İstihdam Destek Ödemesinden" önce Şans Oyunu Salonu Sektörü (Casino) çalışanlarını kapsam dışında tutmuş, 17 Nisan 2020 tarihli kararla ise bunu değiştirerek "İşverene Bazı Şartlar" getirmiş, personele yapılacak ödeme rakamlarını ise neredeyse yarıya düşürerek Şans Oyunu Salonu sektörü çalışanlarının diğer sektörlerden ayrı tutularak adil olmayan bir uygulamaya imza atmıştır. Bu girişimler çerçevesinde yetkililerle bir dizi görüşmeler yaparak, bu sürecin en az hasarla atlatılması için sektörümüzün diğer sektörlerden ayrı tutulmamasına özen gösterilmesini özellikle vurguladık. Sektörümüzün (Casino) COVID-19 Pandemisiyle mücadele kapsamında, 13 Mart 2020 tarihinde KKTC Bakanlar Kurulunun “Yasa Gücünde Kararnameyle” aldığı kararlar çerçevesinde “Faaliyetleri Durdurulan İşletmeler” arasında yer alması nedeniyle tüm şans oyunları salonları kapatılmıştır. CİB ve KITOB, açıklamasında “Anavatan Türkiye ile saygı ve sevgi çerçevesinde çalışacak aday” vurgusu yapıldı.

Gelecek güzel günler Türkiye ile birlikte ülkemiz KKTC’nin olacaktır. Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan adanın kuzeyi uyuşturucu, kumar, fuhuş ve kaçakçılık yörüngesinde duruyor. Bir ifadenin olmadan bir dönüş deyimi yürütüldüğünde ve işlev çağrısı değeri arayan tarafından kullanılırsa, bu nedenle biraz daha yaygın olacak. Ancak sektörün “Mücbir” sebepten dolayı, 13 Martta alınan kararla faaliyetleri Hükümet tarafından durduruldu. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner yazılı açıklamada son dakika, ani ve hiçbir açıklama yapılmaksızın alınan kararların ekonomiye güvenlerini yok ettiğini kaydetti. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Casino İşletmecileri Birliği (CİB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği (KAİB) ve KKTC Birleşik Taksiciler Derneği” desteği ile düzenlenen “Acil Durum Bilgilendirme Toplantısı”ndan sonra yazılı açıklama yapıldı. “Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Casino İşletmecileri Birliği (CİB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği (KAİB) ve KKTC Birleşik Taksiciler Derneği” desteği ile düzenlenen “Acil Durum Bilgilendirme Toplantısı”ndan sonra Çağıner yazılı açıklama yaptı.

Casino İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arkın, KKTC yönetiminin ekonominin başlıca gelir kaynağını oluşturan turizm için yaşamakta olduğu tereddüt, bu sektörü tam olarak öldürebilir. Uygun fiyatlı balayı opsiyonları için çiftlerin de tercihlerinde ilk sıralarda geliyor. YENİDÜZEN’e konuşan Sarıçiçek, yılbaşı akşamı için alınan kararlarda casinolar hariç restoran, bar ve clubların kapatılarak kendilerinin hedef gösterildiğini ifade ederek, “Madem salgın vardı bizi neden açık bıraktınız? Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bulaşın yayılma sebebi olarak casinoları göstermesine tepki verdi. Birlik Koordinatörü Sarıçiçek, hükümetin bununla da kalmadığını belirterek, basına doğru olmayan beyanatlarla kamuoyunu sektörün aleyhine yönlendirmeye çalıştığını savundu. KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, bugüne kadar Covid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’na maddi ve manevi katkıda bulunduklarını belirterek, “Sektör bundan sonra da üstüne düşen sorumlulukları imkanları dahilinde yerine getirmeye hazırdır. KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, bugüne kadar Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’na maddi ve manevi katkıda bulunduklarını belirterek, “Sektör bundan sonra da üstüne düşen sorumlulukları imkanları dahilinde yerine getirmeye hazırdır.

Diğer Yazılar

casino